Aangezien de achternaam via de mannelijke lijn wordt doorgegeven is het Y chromosoom bij alle afstammelingen van een oervader gelijk. Op basis van het Y-chromosoom-profiel kan men tot op zekere hoogte voorspellen welke achternaam betrokkene heeft Dit geldt natuurlijk als men voldoende grote database heeft waar achternamen zijn gekoppeld aan DNA-profielen. De forensische genealoog maakt van dit gegeven gebruik voor de opsporing van misdadigers, zoals onlangs bij de zaak Vaatsra in het nieuws kwam. Onlangs werd van de mannelijke populatie in de buurt DNA-materiaal afgenomen. Wanneer bij iemand DNA wordt gevonden dat verwant is aan het misdadigersspoor, dan kan men met genealogische methoden de misdadiger sneller lokaliseren omdat men dan een achternaam weet. De laatste jaren zijn de mogelijkheden van DNA-onderzoek geweldig toegenomen waardoor deze techniek nu bij de misdaad opsporing kon worden ingevoerd.

Het gehele artikel van Dhr. J.-W. Koten kunt u lezen op de site van de NGV