De Studiegroep Geslachten Drost is een vereniging die de volgende doelstellingen heeft :

  • Het verzamelen van gegevens over geslachten Drost in Nederland en het beschikbaar stellen hiervan aan belangstellenden. Het totale namenbestand (op de naam Drost) bedraagt circa 20.000 personen.
  • Het uitgeven van een familieblad met gegevens over de vorderingen van het werk van de Studiegroep, artikelen over het leven van personen Drost in het kader van historische en sociaal/economische achtergronden.
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor belangstellenden in geslachten Drost in Nederland.

De Studiegroep Geslachten Drost is opgericht op zaterdag 18 januari 1992 te Vierhouten. Op dit moment zijn er 27 verschillende familietakken bekend en bedraagt het ledental ruim honderdtien. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom.

Heeft u naamdragers Drost in uw kwartierstaat, genealogie of parenteel, meldt u dan aan als lid bij de Studiegroep.

De lidmaatschapskosten bedragen per jaar € 15,-. Daarvoor ontvangt u 4 x per jaar ons Mededelingenblad.