Het Mededelingenblad verschijnt 4 x per jaar en is gratis voor de leden van de Studiegroep.

Het lidmaatschap inclusief het blad kost € 18,- per jaar.

Sinds maart 2014 verschijnt het blad in het A4 formaat en is het volledig in kleur uitgevoerd.

Mededelingenblad

 Wilt u als lid het blad per e-mail ontvangen? Meldt u dan hier aan als lid van de Vereniging Studiegroep Geslachten Drost.

Jaargang 25 nummer 3, september 2016
Titel Auteur Blz.
Van de Redactie / Colofon Hans Drost  3
Van het Bestuur  4
Nieuwe website CBG Redactie  5
Het gezin van Cornelis Drost, deel 2 mw Staal-Drost  6
Wijzigingen e-mailadressen doorgeven Redactie  8
Herinnering aan graficus Fré Drost Redactie 10
Open Archieven Redactie 11
10 suggesties om online uw stamboom uit te zoeken Hans Drost 11
Nieuw verschenen – Verbroken contact tussen ouder en kind redactie 13
Is er een overeenkomst tussen een of meer takken Drost en een school in
Amsterdam met de naam Drostenburg?
Joke Dijkstra 14
GEDROST -11 Asch 15
Documentatiecentrum Studiegroep 16
Het volgende nummer verschijnt in de week van 12 december 2016