Doelstelling van de Studiegroep is:

  1. Het verzamelen van gegevens over geslachten Drost in Nederland en het beschikbaar stellen hiervan aan belangstellenden. Het ligt in de bedoeling te komen tot het publiceren van een “Drosten” boek van alle geslachten Drost in Nederland.
  2. Het uitgeven van een familieblad met gegevens over de vorderingen van het werk van de Studiegroep, artikelen over het leven van personen Drost in het kader van historische,  sociale en economische achtergronden.
  3. Het organiseren van bijeenkomsten voor belangstellenden in geslachten Drost in Nederland.