Op de omslag van het Mededelingenblad heeft  een altijd een fantasiewapen gestaan. Met ingang van het maart-nummer van de 15e jaargang (2006) heeft het bestuur besloten dat  “echte” familiewapens het omslag moesten gaan sieren. Vanaf eind 2012 is het familiewapen Veenendaal ook opgenomen.

Hieronder geven wij u alle informatie die over deze wapens bekend is. Veel is al eens in eerdere uitgaven van het Mededelingenblad aan de orde geweest. De volgorde van de familiewapens op de omslag volgen wij ook hier, te beginnen met het oudste familiewapen.


 Familiewapens Drost

Wapen Haastrecht Dit wapen behoort toe aan de familie Drost afkomstig uit
Haastrecht. Het werd voor het eerst gevoerd door Pieter Cornelisz Drost, schout van Haastrecht, overleden 1627 of 1628. Het wapen is geregistreerd bij het Centraal Bureau voor de Genealogie en gepubliceerd in het Nederland´s Paticiaat, 75  jaargang, 1991, blz. 72.
Wapen Tricht Dit wapen behoort toe aan de familie Drost uit Tricht. De kinderen van Herman Drost (1674 – 1744) en Aaltje Jacobs van der Sandt voerden het wapen. Het wapen is geregistreerd door de afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging en gepubliceerd in het Heraldisch Tijdschrift 1996/4 en in Gens Nostra 1996, blz. 490.
Wapen Surhuisterveen Dit wapen behoort toe aan de familie Drost  uit Surhuisterveen.
Het wapen is geregistreerd voor de nakomelingen van Yme Drost, geboren 10/3/1895 te Drogeham. Registratie van het wapen vond plaats bij de Fryske Rie foar Heraldyk (1998, 227) en gepubliceerd in het Genealogysk Jierboek 1998, blz. 160.
 Wapen Veenendaal Het wapen van Veenendaal behoort toe aan de familie Drost uit Veenendaal. Het wapen is gere­gistreerd  door  de  nakomelingen  van  Johan  Lodewijk  Drost,  geboren  28-12-1905  te  Utrecht.  De aanvrager, de heer J.L. Drost te Purmerend, stamt af van Jan Aartsz. van de Mellem, gedoopt te Veenendaal 26-4-1685, zoon van Aert Petersen en Henrickje Remmen. Registratie nr. 2011-0126, Rotterdam, 1-8-2011

Wij maken u er op attent dat het voeren van deze familiewapens Drost uitsluitend is voorbehouden aan de directe afstammelingen van de genoemde personen.