PRIVACY- en COOKIEBELEID van Studiegroep Geslachten Drost

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Studiegroep Geslachten Drost (hierna: “SGD” ) verwerkt van haar leden of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van SGD, of om een andere reden persoonsgegevens aan SGD verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vereniging Studiegroep Geslachten Drost, KvK nummer 08161260.
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via secretariaat@drost.ws

2. Welke gegevens verwerkt SGD en voor welk doel

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) Lidnummer,
b) verzendwijze blad,
c) voorletters, roepnaam, achternaam, geslacht
d) adres, postcode, woonplaats,
e) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
f) familiegroep, datum start lidmaatschap, datum einde lidmaatschap,
g) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts, tot welke familiegroep u behoort, bestuursfunctie en aanvullende gegevens zoals datum wijzigingen, en deelname aan activiteiten.
2.2 SGD verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden van activiteiten, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
b) uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van SGD;
c) uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, activiteiten of afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 uw naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om te vragen naar uw ervaringen met SGD en u te informeren over de ontwikkelingen van SGD.

3. E-mail berichtgeving

SGD gebruikt uw naam en e-mailadres om u het Mededelingenblad of e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van SGD te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijnen

SGD verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft SGD passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

6.1 Via de ledenadministratie van SGD kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. SGD zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop SGD uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons secretariaat: secretariaat@drost.ws.

7. Cookiebeleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook en Twitter

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Verwijdering van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Helpfunctie van uw browser.

Meer informatie over cookies

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “
Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “
Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “
Cookies verwijderen
Consumentenbond: “
Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “
A guide to online behavioural advertising

 

8. Wijzigingen

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website en het Mededelingenblad bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig het Privacy- en Cookiebeleid te bekijken.