Afsluiting eerste jaar

 

Project

Genetische Genealogie in Nederland

 

In het kader van het 125-jarig jubileum van het

Koninklijk Nederlandsch genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

 

Met medewerking van de NGV en de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie Ons Voorgeslacht

 

 

Datum en tijd: zaterdag 29 november, 12.00-16.45 uur

Locatie: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 

Voor locatie zie:

 

http://www.sslleiden.nl/websites/examencursus/content_docs/locatie/plattegronden/kog_plattegrond.doc

 

 

Programma:

 

12.00 uur zaal open.

 

12.30 opening

 

12.30-12.45 overzicht Project genetische Genealogie in Nederland

 

12.45-13.15 inleiding dna-technieken

 

13.15-13.30 discussie dna-technieken

 

13.30-14.30: het Vlaardingen Project, door stadsarcheoloog Tim de Ridder en archivaris HarmJan Luth

 

14.30-15.00 pauze

 

15.00- 15.30: archeologie en dna-onderzoek in Eindhoven, door stadsarcheoloog Nico Arts

 

15.30-15.50: de vroege mens

 

15.50-16.20: resultaten en conclusies eerste jaar van het project

 

16.20-16.45: toekomst van het project en discussie

 

16.15-16.45: resultaten

 

 

Aanmelding voor de dag via email aan Dr. F.X. Plooij, fplooij@kiddygroup.com