De herkomst van de naam Drost -2Wij hebben al eerder geschreven over de herkomst van de naam Drost. Hieronder een letterlijke beschrijving, inclusief de spelling van destijds, zoals die voorkomt in de Winkler Prins Encyclopedie van 1937: Drost, drossaet, drossaart […] ↓ Read the rest of this entry…