Beste mensen,

Alle mensen die de test hebben ingezonden hebben inmiddels ook de uitslag gekregen.

Een aantal mensen (5) heeft de test nog niet ingestuurd.

Ook heb ik nog vijf tests op voorraad voor een eigen bijdrage van € 49,-.

Op deze pagina vindt u de overzichten die ik gemaakt heb op basis van de huidige gegevens.

Enigszins tegenvallend is dat er geen stammen zijn gevonden die aanwijsbaar een directe familieband met elkaar hebben.

Daar staat tegen over dat de genealogen van de desbetreffende stammen nu weten dat ze geen energie meer hoeven te stoppen in het vinden van directe verbanden tussen die takken.

Hopelijk komen er nog deelnemers van de andere takken bij en levert dat nog nieuwe inzichten op.

Let er in de overzichten op dat de genetische afstand en de kans dat men in de 20e generatie een gemeenschappelijke voorouder met elkaar deelt, geen directe samenhang met elkaar heeft.

Dit komt omdat de ene marker (rood weergeven in het uitslagenoverzicht) sneller muteert dan de andere marker. De mutatiesnelheid per marker is in de kansberekening meegewogen.

Bijvoorbeeld: De genetische afstand tussen Groningen en Mastenbroek (13) is kleiner dan die tussen Groningen en Surhuisterveen (17).

Toch is de kans dat Groningen en Mastenbroek een gemeenschappelijke voorouder hebben in de 20e generatie (17,11%) kleiner dan die tussen Groningen en Surhuisterveen (19,20%).

Ik zal t.z.t. nog een nader stukje schrijven over de uitslagen en de betekenis daarvan.

Groet,

Yme Drost