Het is opmerkelijk dat de stamvaders van de stamreeks Surhuisterveen en Groningen dezelfde naam namelijk Derk Dercks Drost hebben en Yme Drost en ik hebben wel eens gedacht dat er misschien toch een verwantschap tussen deze lijnen zou kunnen bestaan. Overigens DNA onderzoek heeft aangetoond dat dit onwaarschijnlijk is.

Waar Derk Derks Drost geboren is, is niet te achterhalen omdat in de stad Groningen geen gegevens van hem te vinden zijn en het geboortearchief van Hoogezand begint pas vanaf 1668.

De oudste documentatie is het Doop en trouwboek, register Kerkelijke gemeente Hoogezand van 1676, waar Derck Dercks Drost trouwt met Wijke Onnes.

Verder is er een protocol van 12 dec. 1709 uit de gerechten Selwerd en Sappemeer waarin Wijcke Onnes als weduwe een heemstede met een huis en annexen verkoopt , gelegen op ’t hogezant bij de Kalkwijck Ooster Colonne nr 38. Zij hebben daar waarschijnlijk gewoond en zijn overlijden is dus voor deze datum. Zie afbeelding.

koopakte kalkwijk

Het is al weer enige jaren geleden dat ik samen met Nelleke Koppelaar, een kleindochter van Eefke Drost, en haar man op zoek ben gegaan naar de plaats waar onze gemeenschappelijke stamouders hebben gewoond. In bewaarde documenten is te vinden dat zij voor het overlijden van Derck Dercks Drost in 1709 hebben gewoond op een heemstede met huis gelegen op ‘Hogezant bij de Kalkwijck Ooster Colonne nummer 38. Zie afbeelding.

kadastraal Kalkwijk

Het was een bijzondere ervaring ongeveer de plek te vinden meer dan 300 jaar geleden de eerste Drost geleefd heeft.

Henk Drost

Dit artikel verscheen in het Mededelingenblad, Jaargang 23, nummer 4 van december 2014