http://www.dodenakkers.nl/start.html

Doelstelling is om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van het funeraire erfgoed in Nederland. Niet alleen betekent dat een index van alle begraafplaatsen (in de letterlijke zin) in Nederland middels een (korte) beschrijving. Ook wil de website de geschiedenis van de funeraire cultuur onder de aandacht brengen. “Dood in Nederland” moet een open bron zijn, die als leidraad kan dienen voor geïnteresseerden. Zeer uitgebreide en informatieve links naar andere websites. Kijk vooral helemaal onderaan eens!