De Studiegroep ontving onderstaande e-mail van het “Project Genetische Genealogie”:
 
De eerste resultaten van het genetisch onderzoek zijn bij ons binnengekomen van het lab in Leiden. De komende weken bestuderen we de resultaten en zullen U daarna het rapport sturen. Wij kunnen U vast mededelen dat bepaald is dat de twee deelnemers van de tak Surhuisterveen [om privacy redenen zijn de namen van de betrokken personen weggelaten, redactie]  behoren tot de in Nederland veel voorkomende haplogroep I (tweede groep in grootte na R1b3) en dat hun profielen bijna geheel gelijk zijn (slechts een marker verschil). Haplogroep I wordt wel geassocieerd met de noordelijke Germaanse stammen (Vikingen, Friezen).
 
Nu is het wachten op de resultaten van nog twee andere deelnemers.
 
Wilt u nog meedoen? Dat kan nog steeds. Meldt u aan via het secretariaat
(geldt alleen voor mannelijke nakomelingen)
 
aanvulling 13-8-08: Meer informatie over Haplogroep I vind u hier