Mededelingenblad 2006-2011 Nog niet zolang geleden vertelden wij hier dat de inhoud van het Jubileumboek afgerond was. Na de nodige correctierondes en aanbrengen van de wijzigingen is het nu eindelijk zover: het eerste proef exemplaar is bij de drukker aangevraagd.

Als dat proefexemplaar is zoals het zou moeten zijn, is het boek voor de leden beschikbaar. Zoals gezegd zal dat voor de komende feestdagen zijn.

Het boek Mededelingenblad 2007-2011 bevat een bloemlezing aan artikelen die eerder verschenen in de verschenen bladen in de genoemde periode. Een uitgebreide inhoudsopgave leest u in dit artikel.