(Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Mededelingenblad Jaargang 17, nummer 3, september2008)

Genealogische Twijfels

Iedere genealoog komt wel eens op het punt terecht dat hij zich afvraagt of de gevonden voorouder(s) inderdaad wel de juiste voorouders zijn. Want zo nee, dan is dat het begin van een nachtmerrie die niet zomaar over gaat. Zo twijfel ik al geruime tijd of de voorouders die ik mijn voorouders noem dat ook wel werkelijk zijn. Ik zal u in het nu volgende verhaal proberen deelgenoot te maken van mijn twijfels.

 

Lees verder op http://genea.hans-drost.nl/genealogische-twijfels/

 

Bovenstaand artikel is opgenomen in de bloemlezing Mededelingenblad 2007-2001 en is te lezen vanaf pagina 57.

Reacties zijn welkom via het secretariaat.