http://www.Graftombe.nl

Het doel van Graftombe is om zoveel mogelijk begraafplaatsen en kerkhoven in Nederland te digitaliseren en dit op internet beschikbaar te stellen voor genealogen en andere belangstellenden.