http://home.quicknet.nl/qn/prive/akruizinga/begraafplaats muntendam.html
Deze webiste is onderdeel van het Groningergrafschriftenproject. Er zijn drie begraafplaatsen te raadplegen, nl. Muntendam, Zuidbroek en Meeden Op de begraafplaats van Meeden liggen een aantal zeer oude grafstenen, van 6 van de oudste grafstenen, uit 1652, 1706, 1691,en uit 1710 zijn foto’s geplaatst op de website.