Deze krantensite is het resultaat van een pilot-project. Aangezien het om zeer interessant materiaal gaat heeft de Koninklijke Bibliotheek besloten dit via de website beschikbaar te maken. De pagina’s zijn echter niet afgestemd op raadpleging door grote aantallen bezoekers. U zult er helaas rekening mee moeten houden dat de pagina’s niet altijd optimaal werken. De KB bekijkt of het mogelijk is verbeteringen in de site aan te brengen.

Op deze website kunt u de digitale historische krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek raadplegen. Het betreft vier landelijke dagbladen uit de periode 1910 tot en met 1945, namelijk het Centrum, de Nieuwe Rotterdamsche Courant, het Vaderland en het Volk. De 76 gepresenteerde jaargangen hebben een omvang van ongeveer 350.000 pagina’s. Op deze manier wordt een deel van de belangwekkende historische collectie van de KB, voor zowel een breed geïnteresseerd publiek, het onderwijs als voor onderzoekers, zeer eenvoudig te raadplegen.

U kunt de kranten die zijn uitgegeven tussen 1910 en 1945 bekijken door te zoeken naar termen die voorkomen op de pagina’s. Ook kunt u de pagina’s doorbladeren.
Daarnaast kunt u de artikelen uit het jaar 1918 doorzoeken of doorbladeren.

(Met dank aan H. Drost.)