Deelnemen in het Drost surname Project is heel eenvoudig.

U gaat naar de webpagina van het project en vult alle velden in. Kies in het veld “Type Test”voor Y-DNA37 — Male 37 marker paternal test.

Betaling kunt u per creditcard regelen of u kunt vragen om een rekening. Nadat dit geregeld is kirjgt u binnen enkele weken een dna-kit toegestuurd. U schraapt wat wangslijn van de binnenkant van uw wang en stuurt het monster retour zoals in de bijsluiter is aangegeven.

U ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging en ongeveer twee weken later krijgt u de eerste twaalf testresultaten. Die kunt u zien via onze project website onder vermelding van uw kitnummer.  Uw naam staat er niet bij dus niemand kent UW waarden maar kan alleen de eigen waarden met die van u vergelijken (en u uw waarden met die van de andere deelnemers).

(deze tekst is tijdelijk en wordt nog verder aangepast/gecorrigeerd, hd)