Door een technisch probleem is de inhoudsopgave in het septembernummer van het Mededelingenblad grotendeels leeg gebleven.


Daarom hieronder vindt u alsnog de inhoudsopgave zoals die in het blad had moeten staan.

Onze excuses voor het ongemak.

de Redactie

  3 Van de Redactie / Colofon
  4 Verslag van de reünie
  6 Emigratie na de 2e Wereldoorlog -1
  7 De vierde cd-rom
  8 Vervolg Kistje uit 1869 met de initialen KFD
12 Schrijven we nog wel eens met de hand?
13 Wij ontvingen van…
Mutaties ledenbestand
14 Kent u dit echtpaar?
15 GEDROST -15
16 Documentatiecentrum