Er is weer een cadeautje in voorbereiding dat het bestuur ter gelegenheid van ons jubileum aan de leden wil geven. Onze vijfjaarlijkse gegevensdrager met de gegevens van ALLE families Drost in Nederland maar ook in het buitenland. Ondanks dat de productie op een USB-stick aanzienlijk duurder is dan op een cd-rom (waarop voorgaande vier uitgaven verschenen) worden de bestanden toch op een USB-stick geleverd. Veel nieuwe laptops en pc’s beschikken tegenwoordig niet meer over een cd-romspeler.

De inzendtermijn voor het aanlevering van nieuwe gegevens of aanvullingen van uw familiestam gegevens is inmiddels verstreken (1 juli 2022 was de deadline). Jan, Yme en Hans zijn inmiddels druk bezig de aangeleverde gecorrigeerde gegevens te verwerken en geschikt te maken voor de stick.

usb-stick 2022

Wij hopen de USB-stick tegen eind september van dit jaar aan alle leden per post te kunnen toesturen. Het laatste nieuws daarover kunt u lezen in het Mededelingenblad van september. Wij denken dat met de stick weer veel plezier beleefd kan worden.

Het Bestuur