Vandaag is het eerste nummer van de 21e jaargang van het Mededelingenblad verschenen.

Mededelingenblad Jaargang 21 nummer 1 - 2012

De ontvangers van de digitale versie hebben het al ontvangen en de ontvangers van de papieren versie kunnen het blad voor het weekend in de brievenbus verwachten.

In deze uitgave onder andere aandacht voor:

  • het 20 jarig bestaan van de Studiegroep
  • de reünie op 8 september
  • de verschillende verslagen over het jaar 2011 en
  • aandacht voor een website van de familie Drost, stam Veenendaal.

Bent u nog geen lid van de Studiegroep? Meldt u dan snel aan, dan krijgt u in elk geval de cd-rom met ALLE families Drost.

Deze cd-rom wordt op 8 september gepresenteerd en is gratis voor de leden van de Studiegroep Geslachten Drost