Achternaam    
Berg, van den,    
Wilhelmina Johanna *1902    2
Bosman,    
Dina Himkje *1917    3
Dijl, van,    
Wouter Pieter *1888    1
Drost,    
Cornelia *1910    2
Cornelia Jacomina *1799    1
Cornelia Janna Maria *1886    1
Cornelis *1721    1
Elisabeth Adriana *1920    2
Frederica Sara Marie *1891    2
Hendrika Frederika *1887    2
Hubertina Jacoba *1888    2
Hubertus Cornelis *1889    2
Hubrecht Jacobus *1850    1
Huybrecht *1800    1
Jacobus *1760    1
Jacobus Harmannus *1949    3
Jacobus Hubrecht *1911    2p.
Jacobus Johannes Frederik *1881    1p.
Jacobus Waterliet *1801    1
Johan *1835    1
Johanna Francina *1933    2
Jolijn    3
levenloos *1842    1
levenloos *1845    1
Louis *1901    2
Margaretha Huberdina Cornelia *1893    2
Maria Hubertina *1882    1
Marie Hubertine *1884    1
Michiel    3
Neeltje *1805    1
Sara Maria Jacoba *1880    1
Susanne Dina *1947    3
Susanne Helena *1914    2
Taetske Susanna *1944    3
Wilhelmina Maria *1895    2
Fafa,    
Johanna Cornelia *1766    1
Gelder, van,    
Rudolf Anthony *1942    3
Harst, van der,    
Andries *1794    1
Hoogendijk,    
Anthonia *1909    2
Kuntz,    
Jan *1889    2
Laven,    
Sara *1805    1
Leur, de,    
Johannes *1905    2
Lindemans,    
George †1972    2
Listing,    
Cornelia *1857    1
Michielsen,    
Liebertje *1730    1
Miedema,    
Bauke *1908    2
Minnaar,    
Johannes Jacobus Haupt *1925    2
Nieuwland,    
Pieternella *1953    3
Oosterwijk,    
Jacob *1913    2
Schell,    
Elisabeth Adriana *1887    2
Smit,    
Johan *1942    3
Vaartjes,    
Susanna Helena *1882    2
Wankum, van,    
Johanna Francina    2
Voornaam    
Andries    
Harst, van der *1794    1
Anthonia    
Hoogendijk *1909    2
Bauke    
Miedema *1908    2
Cornelia    
Drost *1910    2
Listing *1857    1
Cornelia Jacomina    
Drost *1799    1
Cornelia Janna Maria    
Drost *1886    1
Cornelis    
Drost *1721    1
Dina Himkje    
Bosman *1917    3
Elisabeth Adriana    
Drost *1920    2
Schell *1887    2
Frederica Sara Marie    
Drost *1891    2
George    
Lindemans †1972    2
Hendrika Frederika    
Drost *1887    2
Hubertina Jacoba    
Drost *1888    2
Hubertus Cornelis    
Drost *1889    2
Hubrecht Jacobus    
Drost *1850    1
Huybrecht    
Drost *1800    1
Jacob    
Oosterwijk *1913    2
Jacobus    
Drost *1760    1
Jacobus Harmannus    
Drost *1949    3
Jacobus Hubrecht    
Drost *1911    2p.
Jacobus Johannes Frederik    
Drost *1881    1p.
Jacobus Waterliet    
Drost *1801    1
Jan    
Kuntz *1889    2
Johan    
Drost *1835    1
Smit *1942    3
Johanna Cornelia    
Fafa *1766    1
Johanna Francina    
Drost *1933    2
Wankum, van    2
Johannes    
Leur, de *1905    2
Johannes Jacobus Haupt    
Minnaar *1925    2
Jolijn    
Drost    3
levenloos    
Drost *1842    1
Drost *1845    1
Liebertje    
Michielsen *1730    1
Louis    
Drost *1901    2
Margaretha Huberdina Cornelia    
Drost *1893    2
Maria Hubertina    
Drost *1882    1
Marie Hubertine    
Drost *1884    1
Michiel    
Drost    3
Neeltje    
Drost *1805    1
Pieternella    
Nieuwland *1953    3
Rudolf Anthony    
Gelder, van *1942    3
Sara    
Laven *1805    1
Sara Maria Jacoba    
Drost *1880    1
Susanna Helena    
Vaartjes *1882    2
Susanne Dina    
Drost *1947    3
Susanne Helena    
Drost *1914    2
Taetske Susanna    
Drost *1944    3
Wilhelmina Johanna    
Berg, van den *1902    2
Wilhelmina Maria    
Drost *1895    2
Wouter Pieter    
Dijl, van *1888    1