Het Meertens Instituut en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) zijn overeengekomen, dat de Nederlandse Familiebank (NFB) met ingang van 1 januari van dit jaar (2012) overgaat van het Meertens Instituut naar het CBG.

De Nederlandse Familienamenbank geeft informatie over de familienamen in Nederland. Hij bevat alle 314.000 namen die in 2007 bij de Gemeentelijke Basisadministratie voor Nederlanders geregistreerd waren. Van de namen met vijf of meer naamdragers geeft de website een verspreidingskaart. Daarnaast bevat de Familienamenbank ook de namen van de volkstelling van 1947, met verspreidingskaart. Bij ongeveer 100.000 namen is aanvullende informatie opgenomen, die kan bestaan uit een naamverklaring, oude naamsvermeldingen, naamkundige en genealogische literatuurverwijzingen, genealogische links en verbindingen met naamvarianten.

In een eerder artikel schreven wij al over de verspreiding van de familienaam ‘Drost

De NFB vormt een mooie en welkome aanvulling op het dienstenpakket van het CBG. Omgekeerd beschikt het CBG over informatie die weer verrijkend voor en aanvullend op de NFB is. De NFB is (thans nog) te raadplegen via www.meertens.knaw.nl/nfb.
(bron: cbg)