Op wikipedia lezen wij het volgende over onze familienaam:

Een landdrost of drossaart was een Nederlands bestuursambtenaar die een gebied bestuurde dat niet gemeentelijk ingedeeld was.

De drost van Muiden bijvoorbeeld werd door de burgemeesters van Amsterdam aangesteld en had als taak de toegang tot de Vecht en de route naar Amsterdam vanuit Het Gooi te bewaken. Het was een eervol baantje, met veel tijd voor liefhebberijen als schrijven, dichten en muziek maken. P.C. Hooft is de meest bekende drost geweest.

Het drostambt bestond reeds in de middeleeuwen in het Bisdom Utrecht. De drosten van Twente resideerden oorspronkelijk waarschijnlijk te Goor, later gewoonlijk op hun eigen kasteel of havezate. In de 18e eeuw voerden drosten in Overijssel opnieuw de middeleeuwse drostendiensten in, wat betekende dat boeren tweemaal in het jaar zonder vergoeding hand- en spandiensten voor de drost moesten verrichten. Joan Derk van der Capellen tot den Pol maakte afschaffing van deze in zijn ogen onrechtvaardige en onwettige situatie een van zijn speerpunten.

In het Koninkrijk Holland (18061810) was de landdrost het hoofd van een departement (provincie).

Tussen 1949 en 1963 werden de geannexeerde Duitse gebieden Elten en Selfkant door een landdrost bestuurd. Ook het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders werd bestuurd door een landdrost; de bekendste was Han Lammers, tevens organist. In 1996 werd dit Openbaar Lichaam opgeheven, waarmee ook de functie van landdrost is verdwenen.

Ook in de Nederlandse Kaapkolonie werd de titel gebruikt. Zo staat in Graaff-Reinet nog steeds een prachtig Drostdy-huis (of Drostdij-huis) uit deze tijd.