Oprichtingsakte Vereniging Studiegroep Geslachten Drost

Sinds kort is de vereniging Studiegroep Geslachten Drost geformaliseerd na een gang naar de notaris. De volledige titel van de oprichtingsakte is: “Afschrift van een akte van Oprichting inzake de vereniging Studiegroep Geslachten Drost statutair gevestigd te Vierhouten Akte d.d.: 14 juni 2007.

De kopie is 11 pagina’s dik en in pdf-formaat. Groot 1.045 kB. te downloaden via het menu “downloaden”