https://velehanden.nl/bestanden/projecten/project/dre_cmw/file/header.jpgHet goede nieuws is dat de ingekomen post van de Maatschappij van Weldadigheid van 1818 tot en met 1847 is gedigitaliseerd.Het slechte nieuws is dat je er nog helemaal niks mee kan. Het zijn namelijk honderdduizenden scans. Daar valt niet in te zoeken, daar kom je nooit doorheen, daar krijg je alleen maar vierkante oogjes van. Heel jammer, want die post staat vol met informatie over het reilen en zeilen van de koloniën én vol met – leuk voor familie-onderzoekers – saillante details over de koloniebewoners.

Wat er moet gebeuren is dat die scans geïndexeerd worden, zodat er bij elke brief een soort van inhoudsopgaaf is. Dat indexeren gaat in stappen. Vrijwilligers op het Drents Archief nemen per brief een aantal gegevens op, zoals de afzender en de datum dat die verstuurd is. De volgende en laatste stap is het noteren van a-l-l-e namen die in de brieven genoemd worden.
Daarvoor zijn de brieven nu op de site van vele handen.nl gezet. Want het is een grote onderneming, waarbij echt heel veel handen nodig zijn.Als dat klaar is, kunnen al die namen in www.alledrenten.nl worden gezet (en misschien ook op een aparte site voor de koloniën), zodat in één zoekopdracht valt te zien waar informatie over een bepaalde persoon (bijvoorbeeld een kolonist of een employée) te vinden is.

Als mensen hier een steentje aan willen bijdragen, ga dan naar: www.velehanden.nl en bekijk het project Post van Weldadigheid Of ga rechtstreeks naar: https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/dre_cmw

Je kunt je aanmelden onder je eigen naam of een werknaam. Na aanmelding ontvang je een mail met een wachtwoord. Dan kun je inloggen. Het invoeren is in het begin misschien even lastig. Het kostte mij een uurtje om er in te raken. Maar het went snel en er is altijd de mogelijkheid vragen te stellen. Op werkdagen zit er iemand op het archief om die vragen te beantwoorden.
Bij het indexeren word je altijd naar een willekeurige pagina geleid. De kans dat je je eigen voorouder tegenkomt is dus minimaal. Dat is voor later, als alles geïndexeerd is en beschikbaar komt (we hopen over een jaar).

Hartelijke groet,
Wil Schackmann