http://www.schiltmeijer.nl/Begraafpl/grafsteind.html

Doelstelling: De gegevens die op een grafmonument staan vast te leggen, zodat deze niet verloren gaan als de graven geruimd worden. De foto’s gratis beschikbaar te stellen. Andere genealogen te helpen bij het zoeken naar familienamen en gegevens. Een aanzet geven tot oprichting van een projectgroep Noord-Holland. De dekking is vooral Noord-Holland.