Achternaam    
Appeldoorn,    
Elisabeth Pieternella *1922    5
Jenneke *1841    2
Arkel, van,    
Maria Jacoba *1882    4
Berg, van den,    
Maria Niesje *1924    5
Bolding,    
Bernardina *1936    6
Bosschaart,    
B.D.     5
Theodora *1880    3
Bouwman,    
A.P.     3
Brenk, van,    
Cornelis *1906    4
Bronk,    
Gerrit Teunis Hendrikus *1866    2
Bronkhorst,    
Janneke    1
Budie,    
Maria Sibilla *1948    6
Buren, van,    
Jan *1876    2
Buurders,    
B.H.W.     5
Dekker,    
Helena Alida *1908    3
Dijk, van,    
Teunis *1897    4
Drost,    
Anne Hendrika *1910    5
Anneke *1917    4
Anthonia Catharina *1908    3
Anthonie Willem *1949    6
Barend *1916    4
Berdina *1879    2
Berendina Janna *1928    5
Berendina Janna *1946    6
Coby    5
Cornelia Hendrika *1910    3
Cornelis *1825    1
Cornelis *1880    2, 4
Cornelis *1886    2
Cornelis Marinus *1915    5p.
Dina *1868    2
Dingena *1816    1
Dirgje *1883    2
Dirk *1941    5
Dirk Johannes *1823    1
Dirkje *1828    1
Dirkje Johanna *1903    4
Geertje    5
Geertruida *1914    4
Gerritje *1870    2
Hendrikus Bernardus *1924    5
Hermanus *1839    1p.
Hermanus *1857    1
Hermanus *1886    2, 5
Hermanus *1907    3, 5
Hermanus Marina *1907    3
Hermanus Marinus *1878    2p.
Hermina Cornelia *1850    1
Huiberta *1902    3
Huiberta *1907    3
Jacob Gerrit *1920    3
Jacoba *1915    3
Jacoba *1943    5
Jacobus Johannes Hermanus *1972    6
Jacobus Marie *1946    5p.
Jacomijntje *1818    1
Jan *1844    1p.
Jan *1908    3
Jan ~1772    1
Jan Drost    1
Jan Hermanus *1949    6
Jan Piet *1879    2p.
Jan Piet *1935    5p.
Jan Piet *1969    6
Jan Pieter *1906    4
Jan Willem *1869    2p.
Jannetje *1830    1
Jantje *1922    4
Jenneke *1872    2
Jenneke *1912    3
Johan *1911    3, 5
Johan *1947    5p.
Johan Willem *1971    6
Johanna *1909    4
Johanna *1919    4
Johanna Pieternella *1919    3
Johanna Pieternella *1946    5
Johannes Cornelis *1910    3
José *1972    6
Karel *1981    6
Maaike    1
Maaike *1835    1
Maaike *1871    2
Maaike *1880    2
Maria *1912    4
Maria *1920    4
Maria Jacoba *1922    3
Marianne *1945    5
Marinus *1848    1p.
Marinus *1867    2
Marinus *1884    2
Marinus *1918    5
Marinus *1920    4
Marinus Hermanus *1913    3, 5
Mark *1972    6
Metje Adriana *1951    5
Peter *1866    2
Pieter Anthonie *1821    1
Pietje *1827    1
Roelof Hendrikus *1867    2
Rudi *1949    5
Sandra Elisabeth *1974    6
Stijnis *1881    2, 4
Teunis *1814    1
Teunis ~1735    1
Theodora *1958    6
Theodorus *1913    3, 5
Wilhelmina Maria *1930    5
Willem Hendrik *1875    2p.
Willem Hendrik *1918    4
Willem Hendrik *1947    6
Eck, van,    
Willem Dirk *1874    2
Engelen,    
Teunis *1877    2
Feenstra,    
A.C.Z.     5
Geffen, van,    
Ot *1862    2
Gelder, van,    
Mechgelina *1922    4
Gent, van,    
Johanna *1880    3
Johanna Elisabeth *1920    6
Gier, de,    
Anneke *1844    2
Hakkert,    
Arend Roelof *1920    3
Harteman,    
A. Harteman    5
Helten, van,    
Willem Hendrik *1920    3
Hoorn, van,    
C van Hoorn    5
Huizen, van,    
Henk    5
Ingen, van,    
Jacob *1907    3
Jongh, de,    
Gerdina *1952    6
Keulen, van,    
Peterken (Pieternella) *1745    1
King,    
Elizabeth Marion *1926    5
Koenhen,    
Andries Wouterse *1879    2
Koertse,    
Jurrina Elisabeth *1946    6
Linden, van der,    
Wilhelm Steven *1916    3
Lith, van,    
Bart    1
Loef,    
Anna *1885    3
Malsen, van,    
Evert Jan *1916    4
Marines,    
Willimijntje    1
Meegdenburg, van,    
Cornelia Hendrika *1848    2
Meeteren, van,    
Cornelia Johanna Gerdina    1
Mourik, van,    
Arie Gerrit *1898    4
Müller,    
Karl Otto Bruno *1911    3
Noo, de,    
Maria *1916    5
reserve,    
– reserve    5
Scheerdijk, van,    
Maaike ~1795    1
Schrijvers,    
Piet *1902    4
Seldenrijk,    
Dirk    5
Smits,    
Berendina Janna *1891    5
Ton,    
Gijsbertus *1913    4
Tou,    
J. Tou    5
Tussenbroek, van,    
Peter *1906    4
Willemijntje Berendina *1884    4
Valkis,    
Willem *1911    4
Verkerk,    
Martinus Petrus Antonius *1900    3
Verkuijl,    
D.J.     6
Vermeulen,    
Dirk Cornelis *1927    5
Verweij,    
Dirkje *1904    5
Vogelzang,    
Huiberta *1838    2
Vos,    
H.W.     5
Vrouwerff,    
Jacoba *1884    3
Walbeek,    
Maria Jacoba Adriana *1915    6
Wit, de,    
P. de Wit    6
Voornaam    
A. Harteman    
Harteman    5
A.C.Z.    
Feenstra    5
A.P.    
Bouwman    3
Andries Wouterse    
Koenhen *1879    2
Anna    
Loef *1885    3
Anne Hendrika    
Drost *1910    5
Anneke    
Drost *1917    4
Gier, de *1844    2
Anthonia Catharina    
Drost *1908    3
Anthonie Willem    
Drost *1949    6
Arend Roelof    
Hakkert *1920    3
Arie Gerrit    
Mourik, van *1898    4
B.D.    
Bosschaart    5
B.H.W.    
Buurders    5
Barend    
Drost *1916    4
Bart    
Lith, van    1
Berdina    
Drost *1879    2
Berendina Janna    
Drost *1928    5
Drost *1946    6
Smits *1891    5
Bernardina    
Bolding *1936    6
C van Hoorn    
Hoorn, van    5
Coby    
Drost    5
Cornelia Hendrika    
Drost *1910    3
Meegdenburg, van *1848    2
Cornelia Johanna Gerdina    
Meeteren, van    1
Cornelis    
Brenk, van *1906    4
Drost *1825    1
Drost *1880    2, 4
Drost *1886    2
Cornelis Marinus    
Drost *1915    5p.
D.J.    
Verkuijl    6
Dina    
Drost *1868    2
Dingena    
Drost *1816    1
Dirgje    
Drost *1883    2
Dirk    
Drost *1941    5
Seldenrijk    5
Dirk Cornelis    
Vermeulen *1927    5
Dirk Johannes    
Drost *1823    1
Dirkje    
Drost *1828    1
Verweij *1904    5
Dirkje Johanna    
Drost *1903    4
Elisabeth Pieternella    
Appeldoorn *1922    5
Elizabeth Marion    
King *1926    5
Evert Jan    
Malsen, van *1916    4
Geertje    
Drost    5
Geertruida    
Drost *1914    4
Gerdina    
Jongh, de *1952    6
Gerrit Teunis Hendrikus    
Bronk *1866    2
Gerritje    
Drost *1870    2
Gijsbertus    
Ton *1913    4
H.W.    
Vos    5
Helena Alida    
Dekker *1908    3
Hendrikus Bernardus    
Drost *1924    5
Henk    
Huizen, van    5
Hermanus    
Drost *1839    1p.
Drost *1857    1
Drost *1886    2, 5
Drost *1907    3, 5
Hermanus Marina    
Drost *1907    3
Hermanus Marinus    
Drost *1878    2p.
Hermina Cornelia    
Drost *1850    1
Huiberta    
Drost *1902    3
Drost *1907    3
Vogelzang *1838    2
J. Tou    
Tou    5
Jacob    
Ingen, van *1907    3
Jacob Gerrit    
Drost *1920    3
Jacoba    
Drost *1915    3
Drost *1943    5
Vrouwerff *1884    3
Jacobus Johannes Hermanus    
Drost *1972    6
Jacobus Marie    
Drost *1946    5p.
Jacomijntje    
Drost *1818    1
Jan    
Buren, van *1876    2
Drost *1844    1p.
Drost *1908    3
Drost ~1772    1
Jan Drost    
Drost    1
Jan Hermanus    
Drost *1949    6
Jan Piet    
Drost *1879    2p.
Drost *1935    5p.
Drost *1969    6
Jan Pieter    
Drost *1906    4
Jan Willem    
Drost *1869    2p.
Janneke    
Bronkhorst    1
Jannetje    
Drost *1830    1
Jantje    
Drost *1922    4
Jenneke    
Appeldoorn *1841    2
Drost *1872    2
Drost *1912    3
Johan    
Drost *1911    3, 5
Drost *1947    5p.
Johan Willem    
Drost *1971    6
Johanna    
Drost *1909    4
Drost *1919    4
Gent, van *1880    3
Johanna Elisabeth    
Gent, van *1920    6
Johanna Pieternella    
Drost *1919    3
Drost *1946    5
Johannes Cornelis    
Drost *1910    3
José    
Drost *1972    6
Jurrina Elisabeth    
Koertse *1946    6
Karel    
Drost *1981    6
Karl Otto Bruno    
Müller *1911    3
Maaike    
Drost    1
Drost *1835    1
Drost *1871    2
Drost *1880    2
Scheerdijk, van ~1795    1
Maria    
Drost *1912    4
Drost *1920    4
Noo, de *1916    5
Maria Jacoba    
Arkel, van *1882    4
Drost *1922    3
Maria Jacoba Adriana    
Walbeek *1915    6
Maria Niesje    
Berg, van den *1924    5
Maria Sibilla    
Budie *1948    6
Marianne    
Drost *1945    5
Marinus    
Drost *1848    1p.
Drost *1867    2
Drost *1884    2
Drost *1918    5
Drost *1920    4
Marinus Hermanus    
Drost *1913    3, 5
Mark    
Drost *1972    6
Martinus Petrus Antonius    
Verkerk *1900    3
Mechgelina    
Gelder, van *1922    4
Metje Adriana    
Drost *1951    5
Ot    
Geffen, van *1862    2
P. de Wit    
Wit, de    6
Peter    
Drost *1866    2
Tussenbroek, van *1906    4
Peterken (Pieternella)    
Keulen, van *1745    1
Piet    
Schrijvers *1902    4
Pieter Anthonie    
Drost *1821    1
Pietje    
Drost *1827    1
Roelof Hendrikus    
Drost *1867    2
Rudi    
Drost *1949    5
Sandra Elisabeth    
Drost *1974    6
Stijnis    
Drost *1881    2, 4
Teunis    
Dijk, van *1897    4
Drost *1814    1
Drost ~1735    1
Engelen *1877    2
Theodora    
Bosschaart *1880    3
Drost *1958    6
Theodorus    
Drost *1913    3, 5
Wilhelm Steven    
Linden, van der *1916    3
Wilhelmina Maria    
Drost *1930    5
Willem    
Valkis *1911    4
Willem Dirk    
Eck, van *1874    2
Willem Hendrik    
Drost *1875    2p.
Drost *1918    4
Drost *1947    6
Helten, van *1920    3
Willemijntje Berendina    
Tussenbroek, van *1884    4
Willimijntje    
Marines    1
– reserve    
reserve    5