Achternaam    
Alder,    
Jan Alder    2
Barnett,    
Granville *1914    3
Blanke,    
Aaltje    1
Boom,    
Lijsbeth *1669    1
Bovenkamp, van den,    
Ingetje *1903    3
Dros,    
Pieter *1635    1
Drost,    
Aaitqje Pietersd    1
Aaltje *1729    2
Aaltje *1731    2
Adriana *1843    2
Alida *1860    2
Antonia *1738    2
Bastiana *1728    1
Catherine Elizabeth *1844    2
Christine Anne    4
Diana *1925    3
Dirck *1697    1
Dirk *1727    1
Dirk *1735    1
Dirk *1736    1
Elisabeth *1741    1
Elisabeth *1815    2
Eric *1921    3
Geertruy *1726    1
Gijsbert *1733    1p.
Gijsbert Johannes *1819    2
Gijsbert Johannes *1873    3
Grietie *1739    1
Grietje *1732    1
Hendrika Paulina *1938    4
Jan *1811    2
Jan *1817    2
Jannetje *1765    2
Jantina Hendrika Catharina *1917    3
Johanna *1762    2
Johanna *1875    3
Johanna Adriana Jacoba *1882    3
Johanna Elisabeth *1854    2
Johanna Elizabeth *1809    2
Johannes Anthoie *1885    3
Johannis ~1699    1
Judith Willemina *1852    2
Lijsbet *1731    1
Lijsbeth *1724    1
Lysbet *1729    1
Lysbeth *1720    1
Magdalena *1922    3
Magdalena Elizabeth *1927    3
Maria *1718    1
Maria *1720    1
Maria *1722    1
Maria *1857    2
Maria Hendrika Pieternella *1907    3
Meintje *1721    1
Neeltje *1723    1
Paulina Jantina *1946    4
Pieter *1690    1
Pieter *1693    1
Pieter *1715    1
Pieter *1716    1
Pieter *1734    2
Pieter *1736    2
Pieter *1760    2
Pieter *1849    2
Pieter *1884    3
Pieter Pieters *1667    1
Pieternel *1724    1
Pieternel *1726    1
Pietertje *1741    1
Teuntje *1877    3
Victor *1918    3
Weintje *1721    1
Willem *1660    1
Willem Johannes *1905    3p.
Willem Pieter *1845    2
Willem Pieter *1879    3
Willem Pieter *1899    3
Willem Pieter *1917    3p.
Edmunds,    
Joyce Marion    4
Eijsden, van,    
Magdalena Elizabeth *1871    3
Hendriks,    
Leonardus *1881    3
Hunefeld,    
Louiza Margaretha *1909    4
Kalf,    
Merchje ~1693    1
Klootwijk,    
Theodorus Adrianus *1900    3
Willem Hendrikus *1864    2
Kluijt,    
Dorothea *1635    1
Kop, van der,    
Krijn *1726    1
Laaqewaard,    
Adriaantje †1829    2
Leeuwerk,    
Jannigje    1
Medlin,    
Cissy Bentick *1895    3
Mein, van,    
Jannigje *1660    1
Nagtegaal,    
Teuntje *1821    2
Roussou,    
Petrus Wilhelmus *1855    2
Schuiling,    
Adrienne Cornelie Leonore *1897    3
Sel,    
Cornaad *1769    2
Snoek,    
Louis Emil *1898    3
Someren, van,    
Johanna    2
Verboon,    
Marinus *1844    2
Verschoor,    
Johannes *1915    3
Versteeg,    
Hendrik    3
Wel, van,    
Hendrika *1878    3
Welie, van,    
Jacobus Theodorus    2
Zwang,    
Jannetje *1849    2
Zwart, de,    
N.N.     3
Voornaam    
Aaitqje Pietersd    
Drost    1
Aaltje    
Blanke    1
Drost *1729    2
Drost *1731    2
Adriaantje    
Laaqewaard †1829    2
Adriana    
Drost *1843    2
Adrienne Cornelie Leonore    
Schuiling *1897    3
Alida    
Drost *1860    2
Antonia    
Drost *1738    2
Bastiana    
Drost *1728    1
Catherine Elizabeth    
Drost *1844    2
Christine Anne    
Drost    4
Cissy Bentick    
Medlin *1895    3
Cornaad    
Sel *1769    2
Diana    
Drost *1925    3
Dirck    
Drost *1697    1
Dirk    
Drost *1727    1
Drost *1735    1
Drost *1736    1
Dorothea    
Kluijt *1635    1
Elisabeth    
Drost *1741    1
Drost *1815    2
Eric    
Drost *1921    3
Geertruy    
Drost *1726    1
Gijsbert    
Drost *1733    1p.
Gijsbert Johannes    
Drost *1819    2
Drost *1873    3
Granville    
Barnett *1914    3
Grietie    
Drost *1739    1
Grietje    
Drost *1732    1
Hendrik    
Versteeg    3
Hendrika    
Wel, van *1878    3
Hendrika Paulina    
Drost *1938    4
Ingetje    
Bovenkamp, van den *1903    3
Jacobus Theodorus    
Welie, van    2
Jan    
Drost *1811    2
Drost *1817    2
Jan Alder    
Alder    2
Jannetje    
Drost *1765    2
Zwang *1849    2
Jannigje    
Leeuwerk    1
Mein, van *1660    1
Jantina Hendrika Catharina    
Drost *1917    3
Johanna    
Drost *1762    2
Drost *1875    3
Someren, van    2
Johanna Adriana Jacoba    
Drost *1882    3
Johanna Elisabeth    
Drost *1854    2
Johanna Elizabeth    
Drost *1809    2
Johannes    
Verschoor *1915    3
Johannes Anthoie    
Drost *1885    3
Johannis    
Drost ~1699    1
Joyce Marion    
Edmunds    4
Judith Willemina    
Drost *1852    2
Krijn    
Kop, van der *1726    1
Leonardus    
Hendriks *1881    3
Lijsbet    
Drost *1731    1
Lijsbeth    
Boom *1669    1
Drost *1724    1
Louis Emil    
Snoek *1898    3
Louiza Margaretha    
Hunefeld *1909    4
Lysbet    
Drost *1729    1
Lysbeth    
Drost *1720    1
Magdalena    
Drost *1922    3
Magdalena Elizabeth    
Drost *1927    3
Eijsden, van *1871    3
Maria    
Drost *1718    1
Drost *1720    1
Drost *1722    1
Drost *1857    2
Maria Hendrika Pieternella    
Drost *1907    3
Marinus    
Verboon *1844    2
Meintje    
Drost *1721    1
Merchje    
Kalf ~1693    1
N.N.    
Zwart, de    3
Neeltje    
Drost *1723    1
Paulina Jantina    
Drost *1946    4
Petrus Wilhelmus    
Roussou *1855    2
Pieter    
Dros *1635    1
Drost *1690    1
Drost *1693    1
Drost *1715    1
Drost *1716    1
Drost *1734    2
Drost *1736    2
Drost *1760    2
Drost *1849    2
Drost *1884    3
Pieter Pieters    
Drost *1667    1
Pieternel    
Drost *1724    1
Drost *1726    1
Pietertje    
Drost *1741    1
Teuntje    
Drost *1877    3
Nagtegaal *1821    2
Theodorus Adrianus    
Klootwijk *1900    3
Victor    
Drost *1918    3
Weintje    
Drost *1721    1
Willem    
Drost *1660    1
Willem Hendrikus    
Klootwijk *1864    2
Willem Johannes    
Drost *1905    3p.
Willem Pieter    
Drost *1845    2
Drost *1879    3
Drost *1899    3
Drost *1917    3p.