Zoals tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is besproken heeft de Studiegroep contact gezocht met de organisatie FamilyTreeDNA (kortweg FtDNA) in Amerika. Het doel was een eigen DNA project op te zetten voor iedereen met de achternaam Drost en in het bijzonder voor de leden van de Studiegroep Geslachten Drost.

De FtDNA reageerde positief op dit samenwerkingsverzoek. Het resultaat is nu dat er een project is gestart via de website van FtDNA onder de naam “Drost surname Project“. Het DNA-onderzoek vindt plaats door de Molecular Lab for Science and Evolution aan de Universiteit van Arizona. Door de samenwerking krijgen deelnemers aan ons DNA achternaam project een forse korting op de tests via FtDNA. De prijzen zijn verhoudingsgewijs beduidend gunstiger dan via het onderzoek dat door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde is gestart. Dat komt mede door de gunstige dollarkoers.

De privacy is gewaarborgd en het DNA van de deelnemer wordt gratis 25 jaar bewaard zodat later eventueel aanvullend onderzoek op verzoek van de deelnemer kan worden gedaan.

Het project staat ook open voor mensen met de achternaam Dros, Dross, Droste en Drosten en varianten daarop. Zo komen we mogelijke familieverbanden met een variant op onze achternaam ook op het spoor. Deelnemers waar dan ook ter wereld kunnen zich bij ons project aanmelden rechtstreeks via de FtDNA-site en genieten dan eveneens van de korting. Mensen met de achternaam Drost (en dat zijn er al verschillenden) die reeds via FtDNA al onderzoek hebben laten doen, worden door ons benaderd om zich aan te sluiten bij ons project. Zo kunnen die DNA gegevens ook meegenomen worden in de vergelijkingen.

Voor leden van de Studiegroep stellen wij de 37 markertest voor. Leden krijgen van de Studiegroep ebeneens een aantrekkelijke korting.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Studiegroep, tevens coördinator van dit project, dhr. Yme Drost.