Van de familie ontvingen wij bericht dat ons erelid Theo Drost op negentig jarige leeftijd op 24 juli j.l. is overleden.

Theo was samen met Bep -zijn helaas al eerder overleden echtgenote- mede oprichter van de  de Studiegroep en is al die jaren actief geweest. Niet in de laatste plaats voor zijn familietak Nieuw Loosdrecht.

Wij gaan in Theo een goede en zeer gewaardeerde (genealogische) vriend missen.

De crematieplechtigheid vindt plaats op dinsdag 29 juli om 11.15 uur  in het crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 te Driehuis.