Inmiddels hebben alle leden de vierde cd-rom van de Studiegroep Geslachten Drost wel ontvangen. Zo niet, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Deze vierde cd-rom bevat weer meer informatie dan de voorgaande cd’s. Ik geef even een overzichtje:

2002: 25 bestanden, 2007: 28 bestanden, 2012: 54 bestanden en 2017: 92 bestanden.

U ziet, er zit een stijgende lijn in het aantal verschillende familiebestanden. Zaak is nu om deze bestanden te kunnen samenvoegen maar dat zal nog wel wat puzzelwerk vergen. Dus als u mee wilt helpen meldt u dan aan. Yme Drost heeft op zich genomen u te begeleiden tijdens dit werk.

Waar komen de gegevens vandaan?

De basisgegevens zijn ingezonden door de leden en/of sympathisanten van de Studiegroep. Al deze informatie is samengevoegd tot één bestand per familie. Naar aanleiding van de vorige cd-roms zijn heel veel verbeteringen en aanvullingen verwerkt.

De basisgegevens zijn aangevuld met gegevens van:

 • persoonskaarten/ -lijsten van het Centraal Bureau voor de Genealogie te ”s-Gravenhage.

 • gegevens uit (andere) gepubliceerde genealogieën, boeken e.d. (de bronnen zijn bij het Documentatiecentrum bekend)

 • informatiemateriaal van o.a. het Centraal Bureau voor de Genealogie, zoals advertenties, bidprentjes enz.

 • Zoektochten op WieWasWie, Geneanet en Ancestry.com en andere verzamelsites leverden veel aanvullende informatie.

 • Yme Drost heeft heel veel buitenlandse informatie verzamelt via Ancestry.com (https://www.ancestry.com/). Dat resulteert in ruim 50 nieuwe (buitenlandse) families Drost.

  Die gegevens zijn ontleend aan originele documenten uit de Verenigde Staten. Daar werden gegevens in het verleden echter niet zo heel erg nauwkeurig bijgehouden als bijvoorbeeld in Nederland vanaf de invoering van de Burgerlijke Stand.
  Gegevens ontleend aan originele documenten in de VS spreken elkaar daarom vaak tegen. Ook namen van personen zijn in de VS soms aan sterke veranderingen onderhevig.
  Voor de (absolute) exactheid van de gegevens kan dan ook niet worden ingestaan. Dat geldt met name ook voor plaatsen waar mensen zijn overleden, de overlijdensdatum en de geboortedatum.
  Ook worden overlijdensdata en begrafenisdata weleens met elkaar verwisseld. Data van begraven blijkt soms data van crematies te zijn.

Door de enorme uitbreiding van gegevens zijn er twee naam varianten bijgekomen: Drozd en Durost. In toekomstige uitgaven nemen we deze namen op in de familiebestanden.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van de cd-rom, kunt u contact opnemen met het Documentatiecentrum.