Sinds zondag 25 mei is het mogelijk om in de persoonsregisters van de 19de eeuwse Drentse armenkolonies in de bestanden Maatschappij van Weldadigheid en Veenhuizen. Zoek in beide bestanden want de archieven overlappen! De database bevat nu 80.000 namen en wordt later met meer gegevens uitgebreid.

(bron: Drenlias.nl)