Hoe is de naam Drost verspreid over het land? 


Op het kaartje ziet u hoe de Drost-en verspreid zijn over Nederland.
Deze kaartjes zijn te malen op http://www.familienaam.nl/. Wanneer je hier je familienaam ingeeft krijg je na verloop van tijd een kaart van Nederland op het beelscherm waarop de verspreiding van de naam is weergegeven.

De kaarten zijn gebaseerd op een bestand van telefoonabonnees uit 1993. Deze website is gemaakt door Besite in samenwerking met het departement Linguïstiek van de KULeuven (België). Speciale dank gaat uit naar Dr. Ann Marynissen (VU-Amsterdam) en Paul Bijnens.
Bron: website www.famielienaam.nl