logoSGD21.pngIn de week van 21 september valt het septembernummer van het Mededelingenblad Studiegroep Geslachten Drost bij de leden op de mat. De ontvangers van de digitale versie hebben hem al ontvangen.

Hieronder ziet u wat er deze keer te lezen valt in het blad.

inhoudopg sept 2015

Wij wensen u veel leesplezier.

de Redactie