Hinderck Sijmons Drost, 58 jaar van een leven in beeld

In het Mededelingenblad van september 2008 schreef ik onder de titel ‘Genealogische twijfels’ uitgebreid over mijn ervaringen tijdens het zoeken naar meer informatie over mijn voorvader Hindrik Sijmons Drost. Daarbij vertelde ik wat ik op dat moment al over hem wist. Zoals het feit dat hij als ‘bejaerde’ in de Lutherse kerk is gedoopt op 3 maart 1730. Daarnaast benoemde ik zijn activiteiten die terug te vinden zijn in de verzegelingen van Wildervank in de periode van 1742 tot 1764. Ook memoreerde ik wie zijn mogelijke ouders zouden kunnen zijn.

Het vervolg van dit artikel kunt u lezen op mijn eigen website

Hans Drost