Te weinig belangstelling

Is de reden dat er GEEN derde jubileumboek komt met een compilatie uit de Mededelingenbladen van de afgelopen vijf jaar.

De reden is simpel: te weinig belangstelling en daardoor te hoge kosten.

Wij beraden ons verder hoe wij een van onze doelstellingen “het publiceren van een Drostenboek boek van alle geslachten Drost in Nederland” gestalte kunnen gaan geven.

De actie die wij in het Mededelingenblad van december aankondigden vervalt hierbij dus. U kunt geen gratis (derde) boek winnen. Jammer!

Cd-rom

De uitgave van de 4e cd-rom met alle gegevens Drost gaat gelukkig wel door. Die is vanaf de jubileumviering voor leden van de Studiegroep beschikbaar. Op dit moment zijn we druk bezig alle bestanden te controleren en voor te bereiden voor de cd. In het juninummer van het Mededelingenblad kunt u er meer over lezen.