Eind deze week verschijnt het tweede Mededelingenblad van dit jaar, de juni uitgave. In dit nummer veel aandacht uiteraard voor de Jubileumreünie die wij samen met de leden houden op 2 september in Fort bij Vechten.

Daarnaast opnieuw aandacht voor 4e jubileum cd-rom en de Werkgroep Buitenland. Daarnaast een artikel over Privacy en Auteursrecht en Mijn Studiezaal voor uw historisch onderzoek.

Een lezer doet een oproep voor Scheepswerf “Het Zwartewater” te Zwolle waar een aantal mensen met de familienaam Drost hebben gewerkt.

Verder kunt u een een uitgebreid artikel lezen over Het leven van Johanna Drost en daarbij een overzicht van Het gezin van Ds. Johannes Drost en Lydia Betz. Uiteraard, tot slot de column GEDROST -14.

De leden die het blad digitaal ontvangen hebben alles al kunnen lezen, de postontvangers krijgen het blad zoals gezegd eind van deze week in de brievenbus.