Het CBG kwartaalblad Gen.magazine komt met ingang van 1 juli voor de Vrienden van het CBG ook digitaal beschikbaar. Het digitale kwartaalblad kan dan zowel online worden gelezen (op pc of laptop) als door middel van een speciale app worden gedownload en offline worden gelezen op een tablet.

De Vrienden van het CBG zijn hiervan ook per brief op de hoogte gesteld.

Voor de goed orde benadrukt het CBG dat de papieren versie van Gen.magazine gewoon blijft bestaan.

bron: CBG