logocbgPer 1 juli a.s. zal de studiezaal van het CBG worden omgevormd tot een bronnenzaal. Bezoekers kunnen daar zelfstandig vooral bronnen en naslagwerken van het CBG en het Nationaal Archief (NA) op het gebied van de genealogie en de familiegeschiedenis raadplegen, zowel in druk, als fiches en als film. Computers blijven beschikbaar voor bezoekers om toegang te geven tot bronnen via het web en ter bestudering van gedigitaliseerde genealogische literatuur. Ook de bronnen in de Digitale studiezaal van het CBG blijven vanuit de bronnenzaal gratis toegankelijk. Raadpleging gebeurt volledig op basis van zelfbediening. Individuele begeleiding zal in de bronnenzaal niet meer aangeboden worden.

De omvorming is een gevolg van het feit dat de afgelopen jaren de belangstelling voor een fysiek bezoek aan de studiezaal sterk is afgenomen. Als onderdeel van een brede reorganisatie, waarin het CBG zich verder met name richt op de digitale dienstverlening, is de aandacht geheel verlegd naar de digitale studiezaal en zullen andere taken op nieuwe manieren worden ingevuld.

In de studiezaal werden tot op heden zowel materiaal uit de bibliotheek als uit de verzamelingen van het CBG onder toezicht ter inzage gegeven. Dat verandert per 1 juli. Aanvragen voor inzage van materiaal uit de verzamelingen (zoals genealogische dossiers en familiearchieven) zullen vanaf 29 juni via de CBG-website moeten worden ingediend (minimaal twee werkdagen van te voren). Beschikbaarstelling uit de verzamelingen zal gebeuren in de nieuwe en uitstekend geoutilleerde studiezaal van het Nationaal Archief.

Voor de inzage van materiaal uit de bibliotheek van het CBG (boeken en tijdschriften) wordt een andere voorziening getroffen. Dit materiaal kan vanaf 29 juni via de website worden aangevraagd, ook tenminste twee werkdagen van tevoren. Het staat op de dag waarvoor de reservering is gemaakt voor de bezoeker klaar in een speciaal daarvoor ingerichte kast in de bronnenzaal.

Als nationaal expertisecentrum voor genealogie blijft de kennis van het CBG beschikbaar voor vragen over genealogisch onderzoek. Daarvoor is vanaf 1 juli a.s. het e-mailadres expertise@cbg.nl geopend. Voor de Vrienden van het CBG zal een wekelijks telefonisch spreekuur worden ingericht. Voor opdrachten voor betaald onderzoek blijft het adres onderzoek@cbg.nl actief.

Met het verdwijnen van de CBG-balie komt ook de mogelijkheid te vervallen om ter plekke CBG-publicaties te kopen. Deze kunnen alleen nog maar worden besteld via de website.

Meer praktische informatie over de omvorming van de studiezaal tot bronnenzaal vindt u vanaf 1 juni op de website van het CBG (www.cbg.nl), onder de link ‘bronnenzaal’.

Let op: vanwege de omvorming is de studiezaal op dinsdag 30 juni gesloten.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u tot 1 juni contact opnemen met Rob van Drie, plv. directeur (070-3150522, rob.vandrie@cbg.nl) en tussen 1 juni en 1 juli met Maarten van Bourgondiën (070-3150592, maarten.vanbourgondien@cbg.nl).