Zoals u in het Mededelingenblad van april 2010 heeft kunnen lezen, bestaat vanaf nu de mogelijkheid om het blad per e-mail te ontvangen. U krijgt het dan als pdf aangeleverd. Tussentijds ontvangt u dan ook korte nieuwsbrieven als daar aanleiding toe is.

U ontvangt dan dus GEEN exemplaar per post.

Het blad verschijnt 3 x per jaar in de maanden januari, mei en september.

Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich hier aanmelden. U vult uw naam in en uiteraard uw e-mailadres.

Bij omschrijving vult u blad in en bij omschrijving dat u het blad per e-mail i.p.v. per post wilt ontvangen. Desgewenst kunt u dat bericht ook naar uzelf toesturen ter herinnering.

Heeft u nog vragen of gaat iets niet helemaal naar wens, stuurt u dan een bericht naar de secretaris van de Studiegroep.