Van het (FT)DNA-front

In het vorig nummer van ons periodiek werd melding gemaakt van de nieuwe SNP L205 die gevonden is in de tak Surhuisterveen. Inmiddels is gebleken (via TMRCA-bepaling) dat de SNP L205 ongeveer 1000 jaar geleden moet zijn ontstaan. Voorzichtig wordt aangenomen dat de nieuwe subclade L205 van de haplogroep I1d (hoofdzakelijk) in Nederland zit.

Naast de tak Surhuisterveen is de SNP L205 inmiddels ook aangetroffen bij de familie Walrecht die van oorsprong uit Groningen komt.

 

Bernard Drost van de tak Mastenbroek is bereid gevonden zich te laten testen op de SNP L205. Die test was extra interessant omdat de tak Mastenbroek en Surhuisterveen beide tot de haplogroep I1 (vermoedelijk zelfs I1d) behoren.

 

Daarnaast was de kans dat de takken in de 20ste generatie bij elkaar zouden komen ongeveer 19%, zo werd vermeld in een eerder nummer.

Bernard Drost testte evenwel L205-negatief, zodat enige relatie tussen beide takken de eerste 1000 jaar lijkt uitgesloten.

 

De kans dat de andere takken Drost die behoren tot de haplogroep I1, L205+ zullen testen acht ik klein. Tak Groningen leek in mijn ogen eerst nog enige kans te maken, maar op basis van een 67 marker-test is de genetische afstand tussen Surhuisterveen en Groningen 25.

 
De L205 verwantschap moet op basis van een vergelijking op basis van 67 markers worden gezocht op een genetische afstand van waarschijnlijk ≤ 11. Die conclusie wordt ontleend aan de genetische afstand tussen de tak Surhuisterveen en Walrecht die 11 is.

Yme Drost