De Studiegroep Geslachten Drost houdt op 8 september 2012 haar lustrum-reünie.

Heeft u deze datum al in uw agenda genoteerd?

De landelijke bijeenkomst houden wij ergens centraal in het land.

De leden roepen wij op om met ideeën te komen over mogelijke locaties en activiteiten.

Uw suggesties kunt u sturen (per post of per e-mail) naar het secretariaat.

In een van de komende bladen komen wij er dan uitgebreid op terug.

Het bestuur hoopt op een heleboel leuke reacties.