De Studiegroep Geslachten Drost is nu ook bereikbaar via linkedIn. Dit is een virtueel sociaal netwerk dat sinds mei 2003 actief en zich vooral richt op vakmensen. Het belangrijkste doel van LinkedIn is geregistreerden te laten profiteren van elkaars (zakelijke) netwerk. Dat gebeurt door contacten te leggen met anderen die je vertrouwt.

Via deze groep kunnen leden van de Studiegroep en andere geïntresseerden in de familienaam Drost met elkaar van gedachten wisselen en contacten leggen.

 

Deze lijst van contacten kan als volgt worden gebruikt:

  • Een netwerk is opgebouwd uit je directe contacten, de relaties van je contacten, enzovoort. Al deze personen kunnen behalve direct haar of zijn netwerk ook uitbreiden via een introductie door een reeds in het eerste- of tweedelijnsnetwerk aanwezige contactpersoon.
  • Het netwerk kan gebruikt worden voor het vinden van een baan, andere personen of zakelijke kansen, via aanbevelingen vanuit je netwerk.
  • Werkgevers kunnen vacatures plaatsen en mogelijke kandidaten zoeken.
  • Werkzoekenden kunnen het profiel van managers raadplegen en ontdekken welke van hun bestaande contacten haar of hem kan introduceren.
  • Mensen met een LinkedIn-profiel kunnen elkaar vragen stellen die andere vakmensen kunnen beantwoorden. LinkedIn Answers lijkt op Google Answers en Yahoo Answers, maar is evenals Answerbag gratis. De vragen zijn bovendien meer zakelijk georiënteerd.
  • Bovendien heeft LinkedIn de beschikking over groepen. De groep Drost Studiegroep is zo’n groep.

Door het systeem van doorverwijzen via een in je netwerk aanwezig contact ontstaat vertrouwen tussen de deelnemers aan het netwerk. (bron: Wikipedia)